Biografie

2000-2008

 • 2000

  Ontvangt de Italiaanse Premio Nonino voor de Italiaanse vertaling van Het verdriet van België en de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 1998 voor het gezamenlijk oeuvre van een auteur.
  Op 24 februari 2000 heeft de première plaats van het vertaalde toneelstuk van Yasmina Reza De man van het toeval opgevoerd. In maart 2000 verschijnt de novelle Een slaapwandeling, het verhaal van een man die in zijn vervallen geheugen dwaalt, en een bundeling van de 'andere verhalen' onder de titel Een andere keer.
  In september 2000 verschijnt de Franstalige dichtbundel Sans merci bij houtsneden van Michael Bastow.
  Eind 2000 verschijnt de tweetalige (Nederlands/Frans) dichtbundel Made in Belgium bij foto's van Harry Gruyaert en wordt een gelijknamige tentoonstelling georganiseerd in het Antwerpse Museum voor Fotografie.
  Publicatie van de 3de aflevering van de bijdragen tot de Clausstudie Het teken van de ram, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het werk uit het decennium 1955-1965.

 • 2001

  Geeft in de loop van 2001 herhaaldelijk aan alleen nog poëzie te willen schrijven en brengt in één adem de problemen met zijn kortetermijngeheugen ter sprake.
  Ontvangt de Preis für Europäische Poesie 2001 van de Duitse stad Münster.
  Van 11 juni tot 7 oktober 2001 loopt in het Raveelmuseum te Machelen de tentoonstelling Hugo Claus en Roger Raveel: een tweespraak.
  In november van dat jaar gaat De verlossing in première, een film naar zijn gelijknamige toneelstuk en zijn scenario en in zijn regie.

 • 2002

  Ontvangt de oeuvreprijzen Prix de Consécration Herman Closson, SACD en de Leipziger Buchpreis für Europäische Verständiging. De bundel Wreed geluk (1999) wordt bekroond met de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 2001 voor een verzenbundel.
  In januari 2002 verschijnen de poëziebloemlezing Ik schrijf je neer en - ter gelegenheid van Gedichtendag - het bundeltje De groeten.
  Van 8 maart tot 6 april 2002 wordt in het Antwerpse Antiquariaat De Slegte de tentoonstelling Hugo Claus ongezien georganiseerd. Bij die gelegenheid verschijnt Dessin sans destin, een collage uit 1951. Tegelijk wordt het Clausnummer van het tijdschrift Revolver gepresenteerd. In het Antwerpse Filmmuseum heeft een retrospectieve van 6 films plaats.
  In juni 2002 verschijnt Claus' vertaling van de poëzie van Joachim Sartorius De tafel is leeg.
  In september 2002 verschijnt voor het eerst de geïllustreerde dichtbundel uit 1949 Herbarium, een door Georges Wildemeersch becommentarieerde uitgave in facsimile.
  Eind 2002 tijdens een schrijversfestival in Mexico krijgt hij op straat een heftige paniekaanval.

 • 2003

  Op 12 februari 2003 wordt hij tijdens het voorlezen in het kader van de lezingentournee Saint-Amour in Leuven onwel. De hypothese luidt: longontsteking, veroorzaakt door een ongeïdentificeerd virus. In de loop van de maand juni bezwijkt hij in zijn Zuidfranse verblijf een tweede maal en verblijft een tijdlang in ziekenhuizen in Carpentras en Marseille.
  Op 15 en 16 maart van dat jaar heeft in Cultureel Centrum Scharpoord te Knokke de tentoonstelling plaats Getekend Hugo Claus. Bij die gelegenheid verschijnt een gelijknamige publicatie met 24 werken uit de periode 1954-1990.
  Op 23 april 2003 verschijnt op 76.000 exemplaren de door Jan Vanriet geïllustreerde dichtbundel Zeezucht.
  Georges Wildemeersch publiceert het essay Vrome wensen. Over het literaire werk van Hugo Claus.

 • 2004

  Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag hebben tal van activiteiten en tentoonstellingen plaats en verschijnen diverse publicaties. De meeste Vlaamse kranten en weekbladen wijden eind maart-begin april 2004 een katern aan deze verjaardag. In maart verschijnen De romans in 4 delen en de verzamelde Gedichten in 2 delen, er verschijnt een nieuwe dichtbundel In geval van nood - die geheel in het teken staat van de falende herinnering - en een interview-abecedarium Hugo Claus. Groepsportret. Een leven in citaten. Bijeengebracht door Mark Schaevers. In een interview naar aanleiding van zijn verjaardag stelt hij: 'Ik heb het wel zo'n beetje gehad', en over de problemen bij het schrijven: 'Mijn geheugen speelt me parten'.
  Van 15 mei tot 19 juni 2004 organiseert Antiquariaat De Slegte te Antwerpen een tentoonstelling Wat een boek al niet mag zijn en wordt een gelijknamige catalogus gepubliceerd, alsook een nieuwe dichtbundel met negen gedichten in vier uitvoeringen Flagrant. Op 11 december 2004 organiseert de Antwerpse galerie De Zwarte Panter de tentoonstelling schilderijen op papier Woordenloos en verschijnt een gelijknamig boek waarin alleen illustraties, geen woorden, zijn opgenomen. Bij die gelegenheid wordt ook het boek voorgesteld Hugo Claus. Voor twaalf lezers en een snurkende recensent. Bibliografie van de afzonderlijk verschenen werken, 295 boeken, samen 670 drukken en herdrukken.

 • 2005

  Ontvangt de Cultuurprijs Vlaanderen 2005 voor Algemene Culturele Verdienste. Verkoopt zijn Franse domicilie. Publicatie van de 4de aflevering van Het teken van de ram, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het werk uit het decennium 1965-1975. Naar eigen getuigenis is nog steeds niet geweten wat de oorzaak is geweest van de malaise. In een interview zegt hij: 'Het 'incident' heeft mijn geheugen veranderd. [...] Om te schrijven moet ik apparatuur in werking stellen die ik sinds het 'incident' niet meer heb.'

 • 2006

  Er wordt vastgesteld dat hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Op 30 juli 2006 stuurt Veerle Claus een mail aan de vrienden met de mededeling: 'Hugo heeft beslist de tijd die hem nog rest, en waarvan hij het einde zal bepalen, zo vrolijk mogelijk door te brengen.'

 • 2008

  Op 19 maart 2008 overlijdt Hugo Claus in het Antwerpse Middelheim-ziekenhuis. Hij had om euthanasie gevraagd.© Georges Wildemeersch