Archief


Toelichting


Het krantenarchief van Hugo Claus wordt beheerd door het centrum en bevat naar schatting 10.000 recensies, interviews en andere knipsels. Via deze databank willen we de collectie zo goed mogelijk ontsluiten voor een groot publiek.
De interviews worden fulltext gedigitaliseerd en zijn dus integraal doorzoekbaar op trefwoorden. Van de overige artikelen worden de metadata ingevoerd.
Het ontsluiten van het archief is een work-in-progress en is alleen mogelijk dankzij de enthousiaste inzet van Louise Billet (UAntwerpen), Jens Dewulf (UAntwerpen), Sofie Moors (UAntwerpen) en Anne Sluijs (UUtrecht), vier studenten Nederlands die bij ons hun stage hebben gelopen of hier werken als jobstudent.

Stand van zaken: op dit ogenblik zijn de interviews tot 1983 volledig gedigitaliseerd. Verder bevat de databank de gegevens van alle artikelen die betrekking hebben op het prozawerk en filmoeuvre van Claus. Voor het toneelwerk is de databank volledig gesynchroniseerd met het archief tot en met Phaedra (1980). De latere mappen worden op dit ogenblik gecontroleerd en zullen voor de zomer klaar zijn. De mappen over poëzie zijn tot 2000 zo goed als volledig ingevoerd in de databank, maar moeten nog worden geverifieerd voor de artikelen uit de 21ste eeuw.
We blijven doorwerken aan het project, hopen de resterende interviews en artikelen zo snel mogelijk aan de databank te kunnen toevoegen en houden u via de website op de hoogte van de vorderingen.