Over het centrum

Het Hugo Clauscentrum werd in 1996 aan de toenmalige Universitaire Instelling Antwerpen opgericht door professor moderne Nederlandstalige letterkunde Georges Wildemeersch. In 2006 verhuisde het Clauscentrum naar de Stadscampus van de eengemaakte Universiteit Antwerpen, waar het thans deel uitmaakt van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN). Na het emeritaat van prof. Georges Wildemeersch nam prof. Kevin Absillis het beheer over de collectie en de website over.
Georges Wildemeersch

Georges Wildemeersch

Georges Wildemeersch is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en oprichter van het Hugo Clauscentrum. Hij was hoofdredacteur van Het teken van de ram. Bijdragen tot de Clausstudie en publiceerde onlangs twee omvangrijke studies over het leven van Hugo Claus: Hugo Claus. De jonge jaren (2015) en Hugo Claus. Familiealbum (2018).

Kevin Absillis

Kevin Absillis

Kevin Absillis is hoofddocent moderne Nederlandstalige letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en beheerder van het Clauscentrum. In 2009 verscheen de handelseditie van zijn proefschrift: Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932–1970). Met Katrien Jacobs redigeerde hij Van Hugo Claus tot hoelahoep. Vlaanderen in beweging, 1950–1960 (2007), en met Sarah Beeks, Kris Lembrechts en Georges Wildemeersch De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek (2013). In 2018 verzorgde hij samen met Wendy Lemmens een kritische editie van De verwondering.

Gwennie Debergh

Gwennie Debergh

Gwennie Debergh werkt als praktijkassistent moderne Nederlandstalige letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Ze promoveerde in 2006 aan de Vrije Universiteit Brussel op een proefschrift met als titel "Zie ik nu dubbel, of word ik zot?" Statische en dynamische mimesis in Het verdriet van België (Hugo Claus). Ze publiceert over het werk van Hugo Claus en is verantwoordelijk voor de digitale projecten van het Clauscentrum, onder meer de website, de databank en de videogame over De verwondering.

Louise Billet

Louise Billet

Louise Billet studeert Nederlands en TFL aan de Universiteit Antwerpen en werkt aan een scriptie over Erotiek in het werk van Hugo Claus: onderzoek naar de toepassing en betekenis van erotiek in zijn literair werk, theater en film. Als stage- en jobstudente helpt ze onder meer bij het ontsluiten van het krantenarchief.

Wendy Lemmens

Wendy Lemmens

Wendy Lemmens was van 2014 tot 2018 als doctoraatsstudente verbonden aan het Clauscentrum. Op 25 januari 2019 promoveerde ze op het proefschrift Ik schrijf een eigen Claus-taal. Het Vlaams van Hugo Claus stilistisch verkend. Hierin deed ze onderzoek naar de verschillende taalregisters in de roman De verwondering. Samen met Kevin Absillis bezorgde ze de nieuwe editie van deze roman.